Keramika Raku

keramika původně určená k japonským čajovým obřadům již v polovině
16.století. V překladu slovo RAKU znamená radost, pohoda. RAKU nádoby jsou
páleny v přímém ohni na cca 1000 C°, rozžhavené do běla vyjímány a prudce
schlazeny v pilinách a vodě. Raku keramika je díky své technologii ojedinělá
a každý kus je originál.
Tuto techniku používám k výrobě dekorativních předmětů.